Incasso

Pont Neuf Advocatuur kan u op verschillende manieren helpen:

  • de situatie zonder rechterlijke procedure oplossen door de debiteur aan te manen, eventuele gesprekken te voeren en betaling op te volgen;
  • een betalingsbevel of een veroordelend vonnis verkrijgen en ten uitvoer leggen;
  • een Nederlandse uitspraak in Frankrijk ten uitvoer leggen;
  • een zekerheidsrecht vestigen.

Hieronder kunt u over drie voorbeelden lezen met betrekking tot incasso.

Faillissement in Frankrijk

“Ik heb vernomen dat mijn Franse afnemer failliet is verklaard en heb nog een flink bedrag van hem tegoed. Hoe kan ik dit controleren en wat zijn mijn opties?”

Onze aanpak bij faillissementen in Frankrijk

Pont Neuf Advocatuur kan voor u de status van het faillissement beoordelen, en ook bewaken. Daarna kijken wij samen naar de termijnen en de mogelijkheden om zowel juridisch uw claim in stand te houden als ook effectief gelden te incasseren.

Een langslepende vordering in Frankrijk zeker stellen

“Ik heb lang geleden geld aan een vriend geleend, dat nog niet is terugbetaald. De vriend woont nu in Frankrijk en ik heb vernomen dat hij ziek is en misschien niet lang meer te leven heeft. Wat kan ik het beste doen om mijn vordering zeker te stellen?”

Onze aanpak bij het geleidelijke zekerstellen van een oude vordering in Frankrijk

We kijken samen naar alle omstandigheden en zoeken een manier om de vriend te brengen tot een schuldbekentenis. Dit zal toegespitst zijn op de regels in Frankrijk of in Nederland, afhankelijk van de plaats waar de vriend eigendommen heeft, waarop geëxecuteerd zou kunnen worden, of die hij in een testament kan toebedelen.

Verhaal van bedrijfsschulden op privé-eigendom van bestuurder in Frankrijk

“Mijn stichting is in Nederland veroordeeld tot het uitbetalen van een geldbedrag. Kan mijn schuldeiser dit gaan verhalen op mijn privé-jacht dat in de haven van Saint-Tropez ligt aangemeerd?”

Onze aanpak bij verhaal op privé-eigendom

We kijken naar hoe de veroordeling er precies uitziet, en hoe de zaken binnen de stichting geregeld zijn. Mogelijk is het noodzakelijk om hiervoor eerst uw Nederlandse advocaat te betrekken, die de situatie volgens de Nederlandse regels kan beoordelen. Daarna bespreken wij de opties om de jacht in te zetten of veilig te stellen.

Incasso in Frankrijk - Hoe kan ik het maximale incassobedrag innen?

Het lijkt simpel: u heeft een Nederlandse uitspraak, en die wilt u in Frankrijk op uw debiteur incasseren. U heeft het Europees formulier, en de bedragen staan erop vermeld. Of staat daar nou echt alles? Hoe gaat u rente berekenen? Na 3 maanden is dat misschien niet heel relevant, maar na 3 jaar? En hoe gaat u om met deelbetalingen?

Vereisten starten incassoprocedure in Frankrijk

Het is zaak dat u een compleet dossier aan de deurwaarder in Frankrijk aanlevert. Want deurwaarders kunnen veel, maar in een strak kader. Naast de bedragen in het Europees formulier dient de rente volgens de Nederlandse regels berekend te worden. Alle cijfers dienen overzichtelijk weergegeven te worden. Pont Neuf Advocatuur adviseert u hierin en helpt u het meest compleet overzicht naar een deurwaarder in Frankrijk op te stellen, de deurwaarder aan te sturen en het resultaat te beoordelen, zodat u optimaal incasseert.

Veelgestelde vragen over incasso in Frankrijk

Welke soorten schulden kunnen worden geïncasseerd in Frankrijk?

Bent u een bedrijf of een particulier, dan kunt u in principe geldsommen van elke oorsprong in Frankrijk innen.

Kan mijn debiteur mijn vordering in Frankrijk verrekenen met geldbedragen die ik zelf aan hem ben verschuldigd?

Ja, ook in het buitenland kan verrekening plaatsvinden. Het Franse burgerlijk wetboek kent ook het recht op verrekening en stelt daar de voorwaarden voor.

Wat zijn de rechten van de debiteur tijdens het incasso-traject?

Net als in Nederland kan een schuldenaar gedwongen uitvoeringsmaatregelen bij de rechter toetsen. Dan kan bv. de inbeslagname van een geldrekening of een huis gestaakt worden, of de hoogte van de schuld betwist worden.

Verder lezen over hulp bij incasso in Frankrijk

Neem contact op

Meer weten over hoe Pont Neuf Advocatuur van dienst kan zijn met een incasso of een schuldenverhaal in Frankrijk? Neem dan contact op