Franse taal in juridische context

Niets is zo moeilijk als een vreemde taal perfect beheersen!  Om uw kansen in Frankrijk te optimaliseren kan Pont Neuf Advocatuur voor u bijvoorbeeld:

  • De inhoud van Franstalige documenten in het Nederlands samenvatten.
  • Een selectie van documenten maken en deze laten vertalen.
  • Een tolk regelen.
  • U naar een cursus Franse taal of Franse cultuur doorverwijzen.

Hieronder leest u een voorbeeld en vind u aanvullende informatie.

Franse juridische taal is nauwkeuriger dan de Nederlandse

“Wij werken regelmatig samen met partnerbedrijven in Frankrijk, maar spreken en schrijven de taal niet 100% correct en kennen de lokale gewoontes onvoldoende. Wij willen dat optimaliseren want wij weten dat zij groot belang hechten aan correct taalgebruik, gekoppeld aan een gepaste toon en omgang.”

In dit geval denkt men natuurlijk eerst aan taalcursus, en terecht. In aanvulling daarop kan Pont Neuf Advocatuur voor u documenten of correspondentie opstellen, of nakijken en aanpassen. Zo komt u professioneel over en wordt u eerder serieus genomen.

Gratis: 10 tips zakendoen in Frankrijk

Tip: download kosteloos de 10 tips voor zakendoen in Frankrijk, daar wordt taal ook vermeld.

Zakelijke Franstalige dienstverleners in Nederland

Als u zaken doet met Frankrijk heeft u waarschijnlijk andere dienstverleners nodig dan alleen een Franstalige advocaat. Vereniging AGIR-FE houdt een gids bij waarin een groot aantal Franstalige zakelijke dienstverleners is opgenomen, die in Nederland zijn gevestigd.

Lees meer over de bedrijvengids

Neem contact op

Meer weten over hoe Pont Neuf Advocatuur van dienst kan zijn? Neem dan contact op