Procederen in Frankrijk vanuit Nederland

Er zijn verschillende vormen van procederen in Frankrijk. De mate van betrekking van Pont Neuf Advocatuur kunt u ook voor een deel zelf bepalen. Pont Neuf Advocatuur kan voor u:

  • Op afstand per post: verlof voor conservatoir beslag of betalingsbevel verkrijgen. Dit kunnen wij voor 100% zelf verzorgen. Vervolgens schakelen wij de deurwaarder in.
  • Een plaatselijke advocaat als procureur inschakelen: in de meeste civiele procedure blijft het inschakelen van een plaatselijk correspondent-advocaat (procureur) verplicht. Pont Neuf Advocatuur blijft in dat geval verantwoordelijk voor de inhoud en voor het pleidooi.
  • Een plaatselijke advocaat opzoeken zodat u deze zelf kunt inschakelen.

Heeft u al een advocaat in Frankrijk? In dat geval kunnen wij ondersteunen in het voorbereiden van bewijsmateriaal: processtukken in het meest kansrijk formaat opstellen, afgestemd op de Franse wetgeving en manier van procederen, het juiste vertalingsformaat kiezen et cetera.

Voorbeeld: een groot Nederlands bedrijf eist werkgeversschade als gevolg van een ongeluk van één van zijn medewerkers in Frankrijk. De schade die een werkgever in dit geval naar Frans recht mag eisen is anders dan die in Nederland; deze lijkt in Frankrijk aanzienlijk hoger te zijn. De salarisadministratie van de Nederlandse werkgever ontving van ons in het Nederlands gedetailleerde informatie om de schadeberekening met de juiste posten en in het juiste formaat te berekenen en op deze manier het maximale bedrag te claimen.

Justitie in Frankrijk

Het Frans justitieel stelsel komt in zijn structuur in grote lijnen overeen met dat van Nederland. Er zijn echter verschillen in de details, in de algehele visie van het procederen en in de tijd die met een procedure gemoeid is; deze is in Frankrijk gemiddeld langer.

Door de status van Parijs als wereldmetropool kennen de rechtbank en het gerechtshof Parijs gigantisch veel zaken en beschikken over een groot aantal gespecialiseerde kamers.

Kosten van procederen in Frankrijk

Het grootste verschil met Nederland is dat er nauwelijks griffiekosten zijn verschuldigd. De kosten van advocaat en deurwaarder lijken vergelijkbaar te zijn.

Goed om te weten

Franse justitie kent een aantal bijzondere kamers, waaronder bijvoorbeeld:

  • Internationale kamer van de handelsrechtbank Parijs en internationale kamer van het gerechtshof Parijs – hier kan in het Engels worden geprocedeerd.
  • Octrooizaken – landelijke bevoegdheid van de rechtbank Parijs, in een gespecialiseerde kamer.
  • Maritieme zaken – in de praktijk heeft de handelsrechtbank in Marseille de meest vakkundige gespecialiseerde kamer.