Schade in Frankrijk

Wij zetten onze expertise in om u te helpen aan de kortste weg tot schadeloosstelling in Frankrijk. Hieronder kunt u  drie voorbeelden lezen.

Economische schade laten gelden volgens het Franse recht

“Mijn busbedrijf heeft voor een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, een contract voor tussentijds onderhoud en reparatie van de bussen, voor het geval deze onderweg pech krijgen. Zes maanden geleden heeft de Franse leverancier zijn prijzen plots met 30% verhoogd.

Wij kunnen deze enorme tariefverhoging niet doorvoeren in onze prijzen. Hierdoor staat onze marge onder druk en hebben wij 2 lijndiensten naar Frankrijk moeten stoppen. Recentelijk heb ik vernomen dat mijn leverancier een jaar geleden door een concurrent is overgenomen en dat er een onderzoek van de Franse mededingingsautoriteit gaande is. Wat zijn mijn rechten en welke schade zou ik door hen kunnen laten vergoeden?”

Onze aanpak bij economische schade in Frankrijk

Wanneer wij uw contract met uw leverancier en de beschikbare documenten van het mededingingsonderzoek hebben doorgenomen, kunnen wij samen een gepaste strategie bepalen om uw schade te minimaliseren en/of een schadeloosstellingsclaim te berekenen volgens de regels van het Franse recht.

Extreem weer en schadeloosstelling volgens het Franse recht

“Tijdens een storm is de boom van mijn buurman op mijn huis in Frankrijk gevallen en deze heeft het dak beschadigd. De storm is officieel geclassificeerd als natuurramp. Welke schade kan ik verhalen op mijn verzekeraar? En welke bij de buurman?”

Onze aanpak bij schade door extreem weer in Frankrijk

Wij lopen alle verhaalsmoglijkheden voor u na en stippelen de verhaalsposten uit, waarna wij deze gaan claimen bij de juiste partij.

Schadeloosstelling van de werkgever na ongeval van de werknemer in Frankrijk

Een groot Nederlands bedrijf eist werkgeversschade als gevolg van een ongeluk van één van zijn medewerkers in Frankrijk. De schade die een werkgever naar Frans recht mag eisen is aanzienlijk hoger dan die in Nederland.

De salarisadministratie van de Nederlandse werkgever ontving van ons in het Nederlands gedetailleerde informatie om de schadeberekening met de juiste posten en in het juiste formaat te berekenen en op deze manier succesvol het maximale bedrag te claimen.

Neem contact op

Meer weten over hoe Pont Neuf Advocatuur van dienst kan zijn als u schade heeft in Frankrijk? Neem dan contact op