Fraude bij IBAN-overboeking naar Frankrijk

dinsdag 19 september 2023

Bankfraude bij IBAN-overboeking naar het buitenland - wie controleert of de ontvanger ook echt de rekeninghouder is?

Het korte antwoord is: niemand!

Binnen de EU wordt niet gecontroleerd of de door u aangegeven ontvanger daadwerkelijk de houder van de te begunstigen rekening is.

picto-virement-bancaire.jpg

Waarom vindt er geen controle plaats?

Het IBAN-nummer is in de loop der jaren een handige uniforme norm geworden voor overschrijvingen tussen tientallen landen. Binnen de EU is het IBAN-nummer sinds een paar jaar zelfs het enige identificatiemiddel van een rekening bij een overboeking. Hoewel u op de internetpagina van uw bank verplicht de naam van de begunstigde moet aangeven, wordt niet gecontroleerd of de naam hoort bij het IBAN-nummer (de zogenoemde naam-nummer-controle). 

  • Voorbeeld: Een cliënt van ons kantoor, een Nederlands MKB-bedrijf, heeft een overboeking gedaan naar Frankrijk. De bestelbon bleek achteraf vervalst te zijn. De opgegeven bankrekeninggegevens vermeldden een IBAN-nummer en de naam van een bedrijf dat achteraf niet bleek te bestaan.
  • Bij de overboeking heeft onze cliënt de naam van dit niet-bestaande bedrijf opgegeven. De bank van de begunstigde rekening in Frankrijk heeft niet gecontroleerd of de naam van de begunstigde overeenstemde met het IBAN-nummer en de rekening gecrediteerd.

Als gevolg van de EU-wetgeving (de richtlijn ‘PSD2’) is de bank van de begunstigde niet verplicht dit te controleren. Sterker nog, bij de invoering van PSD2 in Frankrijk hebben de banken uitdrukkelijk vrijwaring van enige aansprakelijkheid bedongen.

Daarmee is er een markt ontstaan voor fraudeurs, die iedere dag beter misbruik weten te maken van dit gebrek aan controle. De schade voor de consument en voor het bedrijfsleven is aanzienlijk.

  • Zo ook voor onze cliënt, die niet kreeg geleverd en zijn geld kwijt was.

Intussen hebben banken in Nederland deze controle weer hersteld voor binnenlandse betalingen en wordt de controle ook uitgevoerd bij betalingen tussen enkele landen. Maar de controle is nog niet systematisch.

In haar persbericht van 28 juni 2023 heeft de Europese Commissie aangekondigd middels nieuwe toekomstige wetgeving (PSD3) de betalingsfraude te willen bestrijden door onder andere de naam-nummer-controle weer in te voeren.

Wat kunt u als opdrachtgever doen als het is misgegaan?

Als u heel snel bent (minder dan 24 uur na de opdracht), kunt u bij uw bank proberen de overboeking terug te laten draaien. Daarna lukt dat waarschijnlijk niet meer.

Wat zijn uw rechten in Frankrijk als het is misgegaan?

Op grond van bovengenoemde wetgeving zal de bank van de begunstigde in Frankrijk niet succesvol aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade.

Wel heeft u het recht om informatie op te vragen, met name over de naam van de rekeninghouder.

  • In de casus van onze cliënt was het noodzakelijk om de kopie van de aangifte bij de politie mee te sturen.

Als de dader gevonden en vervolgd wordt, kunt u zich civiele partij stellen en schadevergoeding vorderen.

..................

Wat kan Pont Neuf Advocatuur voor u doen?

Wij kunnen de situatie voor u in kaart brengen, informatie in het Franse handelsregister opzoeken, de bank in Frankrijk aanschrijven met het verzoek om informatie over de rekeninghouder en assisteren bij de deelname aan een strafrechtelijke procedure in Frankrijk.

 

Pont Neuf Advocatuur is gevestigd in Den Haag en gespecialiseerd in het Franse civiel- en handelsrecht.

 September 2023

© Dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Heeft u hulp of advies nodig? Neem contact op:
contact@pontneufadvocatuur.nl           +31 70 24 00 860

Nuttige links naar verdere informatie:

Gezamenlijke bankrekeningen in Frankrijk en Nederland

https://www.pontneufadvocatuur.nl/actueel/gezamenlijke-bankrekeningen-in-frankrijk-en-in-nederland

Ontvang 10 gratis tips over zakendoen in Frankrijk

https://www.pontneufadvocatuur.nl/#form-home

 

Terug naar actueel