Gezamenlijke bankrekeningen in Frankrijk en in Nederland

donderdag 9 juni 2022

Carst Teiwes en Elisabeth Grunberg, advocaten in Den Haag, geven uitleg over gezamenlijke bankrekeningen, mr. Teiwes voor Nederland en mr. Grunberg voor Frankrijk.

gezamenlijke-bankrekeningen.jpg

1. Wat betekent « EN/OF rekening » in Nederland ? Wat houdt dit in ?

Carst : Bij een en/of rekening kunnen de rekeninghouders zonder toestemming van de andere rekeninghouder geld op de rekening storten of geld van de rekening opnemen.

2. Wat is het equivalent in Frankrijk ?

Elisabeth : dit is de « compte joint », waarbij de namen van de rekeninghouders verbonden zijn met « ou », dus « Monsieur A ou Madame B ». Iedere rekeninghouder kan zelfstandig de rekening gebruiken.

3. Zijn er andere vormen van bankrekeningen met meerdere houders ?

Elisabeth : Ja, dit is het « compte indivis ». De namen van de rekeninghouders zijn verbonden met « et », dus « Monsieur A et Madame B ». Iedere transactie moet worden goedgekeurd door alle rekeninghouders. In de praktijk komt deze vorm van rekening vooral voor bij opgeheven vennootschappen of nalatenschappen.

4. Wat is het equivalent van de « ET »-rekening in Nederland ?

Carst : Dit is een en/en rekening. Voor transacties met betrekking tot deze rekening is toestemming nodig van de andere rekeninghouder.

5. Waarom is een goede kennis van deze termes in uw vak belangrijk ?

Carst : Het soort rekening bepaalt of, en zo ja welke mogelijkheden er zijn om transacties ongedaan te maken. Daarnaast is het mogelijk om bij onbevoegd gebruik van de en/en rekening de andere rekeninghouder aansprakelijk te stellen.

Elisabeth : In de praktijk rijst deze vraag wanneer er een conflictsituatie is ontstaan, bv. omdat er een negatief saldo is of omdat een betaling niet door alle rekeninghouders is goedgekeurd. Met een juiste kennis van de termen kan men nagaan of de bevoegdheden zijn overschreden, zowel tegenover de bank als tegenover de andere rekeninghouders. De regels voor bevoegheden staan verder los van de vraag van het eigendom van de gelden, d.w.z. van wie het geld is. Het antwoord op deze vraag staat in de regels van het code civil en zodoende kan men tot een afrekening tussen rekeninghouders komen.

Mr. Carst Teiwes is Nederlandse advocaat bij Teiwes Advocatuur in ‘s-Gravenhage. Mr. Teiwes adviseert en procedeert onder meer op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoedrecht. https://teiwesadvocatuur.nl/

Mr. Elisabeth Grunberg is advocate aan de balie van Parijs, en werkzaam in Nederland als EU-Advocate. Zij is de oprichter van Pont Neuf Advocatuur in Den Haag, gespecialiseerd in het Franse civiel- en handelsrecht. https://www.pontneufadvocatuur.nl/ 

Terug naar actueel