Onder de loep: De “SCI” en de nieuwe regels bij verhuur

dinsdag 2 februari 2021

gite-dordogne.jpg                               photo-affiche-a-louer.jpg

Rob en Elsa verhuren twee gemeubileerde vakantiehuizen in de Dordogne via hun société civile immobilière (SCI). Zij vragen zich af hoe om te gaan met de nieuwe regels omtrent adverteren voor de verhuur.

Wat zegt de wet? Sinds 1 januari dit jaar dient een advertentie voor verhuur van een gemeubileerd vakantiehuis te specificeren of de verhuurder de verhuur beroepsmatig uitoefent, door aan te geven “annonce professionnelle”, of niet beroepsmatig, door aan te geven  “annonce d’un particulier”.

Deze recente toevoeging is een verdere uitwerking van de wetgeving die vanaf 2020 verhuur van vakantiehuizen heeft aangescherpt.

De vraag is dus voor Rob en Elsa hoe dit uitwerkt voor hun SCI. Regelmatig rijst de vraag of een SCI wordt beschouwd als consument of als handelend beroepsmatig / niet-beroepsmatig. Het antwoord op deze vraag verkleurd afhankelijk van de relevante wetgeving (bedenktijd van de koper, verjaringstermijn, credietrente, rentepercentage bij late betaling, etc.).

In het geval van de advertentie verwijst de wetgeving naar een fiscale definitie, nl. die van de beroepsmatige verhuurder “loueur en meublé professionnel”. Er is sprake van beroepsmatig verhuur wanneer:

-       de jaarlijkse inkomsten uit het verhuur van gemeubileerde vakantiehuizen hoger zijn dan € 23.000 - dit zijn inkomsten van het fiscaal huishouden, en

-       deze bron van inkomsten is hoger dan andere bronnen van inkomsten binnen hetzelfde fiscaal huishouden (salaris, pensioen, winst uit onderneming…).

Het is dus niet relevant dat er een vennootschap is (de SCI). En het maakt niet uit dat de SCI voor inkomsten uit verhuur van een gemeubileerd vakantiehuis belastbaar is onder de vennootschapsbelasting, en niet de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van de inkomsten.

Als er niet wordt voldaan aan de twee boven genoemde criteria is de SCI niet beroepsmatig bezig en geeft op haar advertentie aan: “annonce d’un particulier”, ook al is de SCI formeel gezien niet een particulier.

Deze informatie dient op alle verkoopkanalen te verschijnen.

Rob en Elsa voldoen aan het eerste criterium en zullen de verschillende bronnen van inkomsten moeten vergelijken om de juiste vermelding te maken, professionnel of particulier.

Heeft u ook een vraag m.b.t. Frans onroerend goed? Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met Pont Neuf Advocatuur, uw specialist in Frans civile- en handelsrecht.

contact@pontneufadvocatuur.nl

Dit artikel bevat algemene informatie; er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Terug naar actueel