Kan uw handelspartner u voor een buitenlandse rechter oproepen?

donderdag 11 mei 2023

Kan uw handelspartner u op basis van online algemene voorwaarden voor een buitenlandse rechter oproepen?

Ja, u kunt als ondernemer bij internationale handel in het buitenland voor de rechter worden geroepen in het geval van een geschil. En het is heel onprettig wanneer een deurwaarder langskomt met papieren waar u niets of weinig van begrijpt. 

trib-civ-piree-grec.jpggreffe-tribunal-paris-logo.jpgtrib-assur-finlande.jpg

Geen “gewoon Engels”

Ook al heeft u alle correspondentie met uw handelspartner in een gezamenlijke taal gevoerd, bijvoorbeeld in het Engels, en ook een overeenkomst in deze taal opgesteld, een rechterlijke procedure vindt plaats in de officiële taal van een land.

Waarom een buitenlandse rechter?

Heel vaak is de bevoegdheid van een buitenlandse rechter in een overeenkomst vastgelegd. En vaker nog in algemene voorwaarden, waar de overeenkomst of zelfs een enkele bestelling naar verwijst.

Hoe zit dat wanneer men een contract of bestelling online heeft afgesloten?

De praktijk van het online afsluiten van contracten was afgelopen winter aanleiding voor het Hof van justitie van de Europese Unie (“Europees Hof”) om over de volgende situatie te oordelen.

De algemene voorwaarden waren niet automatisch beschikbaar gesteld maar konden voorafgaand aan het bevestigen van de overeenkomst via een hyperlink worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt. De algemene voorwaarden hoefden niet expliciet aanvaard te worden, bijvoorbeeld met een “vinkje”. De algemene voorwaarden verwezen naar een bepaalde rechter in geval van een geschil.

Het Hof heeft geoordeeld dat de verwijzing naar de bepaalde rechter geldig was overeengekomen. Het is dus niet noodzakelijk dat de algemene voorwaarden expliciet worden aanvaard.

De uitspraak van het Europees Hof legt de interpretatie uniform vast voor alle landen van de Europese Unie en voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Technische instellingen voor het leveren van bewijs

Als uw handelspartner een beroep wil doen op zijn of haar algemene voorwaarden moet hij ook kunnen aantonen dat deze op de datum van uw bestelling werden aangeboden. Uw handelspartner moet dus over de juiste technische middelen beschikken om dit bewijs te leveren. Hetzelfde geldt voor u als u een beroep op uw eigen algemene voorwaarden wilt doen.

Wat kan Pont Neuf Advocatuur voor u doen als u bent opgeroepen voor een rechtbank in Frankrijk, of in een Franstalig land?

Bent u rechtsgeldig voor de buitenlandse rechter opgeroepen?

Pont Neuf Advocatuur kan voor u nalopen of u rechtsgeldig voor de buitenlandse rechter bent opgeroepen, door de volgende stappen na te lopen:

1.     Wat zegt de overeenkomst? Of de wet? Of een andere regeling zoals een internationaal verdrag?

2.     Zijn de algemene voorwaarden aanvaard?

3.     Zijn er andere gronden om de buitenlandse rechter te weigeren?

Kunt u nog een onderhandeling of mediation aangaan?

Als de conclusie is dat de buitenlandse rechter bevoegd is, kan Pont Neuf Advocatuur met u bespreken of een minnelijke schikking haalbaar is:

1.     Heeft men onderhandeld over het geschil?

2.     Is er een mediation-clausule overgeslagen? Of is het kansrijk om alsnog mediation voor te stellen?

Verweer voeren

Als u toch voor de buitenlandse rechter moet verschijnen, kan Pont Neuf Advocatuur voor u verweer voeren, als de zaak binnen de omtrek van haar specialisme in Frans recht valt. Of anders een geschikte advocaat voor u zoeken.

 

Neem contact op:

contact@pontneufadvocatuur.nl           +31 70 24 00 860

 

Terug naar actueel