Eenmanszaak in Frankrijk en privé vermogen.

dinsdag 8 november 2022

separation-patrimoines-pro-et-perso.jpg

Scheiding van privé en zakelijk vermogen in de nieuwe eenmanszaak in Frankrijk. Welke gevolgen heeft dat voor u als handelspartner in Nederland?

Eerder dit jaar is er in Frankrijk bij wet een nieuw juridisch begrip ingevoerd, namelijk het bedrijfsvermogen van de eenmanszaak (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel). Dit betekent dat het bedrijfsvermogen automatisch bij wet gescheiden is van het privévermogen, net zoals bij een BV. De vorm is dus minder belangrijk dan de functie. Wanneer iemand een bedrijfsactiviteit uitoefent, dan verdient het privévermogen bescherming, ongeacht of er nu een rechtspersoon is opgericht of niet.

Een soortgelijke bescherming bestond voor een deel al. De woning van de ondernemer was al beschermd, hier kon geen beslag op gelegd worden. De nieuwe wet breidt deze bescherming uit, zonder dat de ondernemer enige formaliteiten hoeft te regelen.

Wat betekent de scheiding van privé en bedrijfsvermogen in de Franse eenmanszaak voor mij als ondernemer in Nederland?

Heeft u een handelspartner in Frankrijk? Bijvoorbeeld een klant, leverancier of joint-venture-partner? Of bent u kredietverstrekker? Dan kan het voorkomen dat u op een dag een vordering heeft op het Franse bedrijf en dat u de schuldeiser daarvan bent. Als uw handelspartner in Frankrijk een eenmanszaak is, is het handig om te weten wat de beperkingen zijn en in een voorkomend geval juridisch advies in te winnen.

Controleer of u te maken heeft met een eenmanszaak in Frankrijk

1. Wanneer er op de documenten van het Franse bedrijf vermeld staat ‘entrepreneur individuel’ of de afkorting ‘EI’, dan heeft dat bedrijf expliciet aangegeven dat het om een eenmanszaak gaat. U kunt er dan vanuit gaan dat de scheiding van vermogens van toepassing is. Een eenmanszaak in Frankrijk beschikt over een bedrijfsnummer, zoals van het handelsregister of een SIRET-nummer.

2. Wanneer er op de documenten van het Franse bedrijf een afkorting staat zoals ’SARL’ of ‘SAS’, dan heeft u te maken met een vennootschap en is er alleen sprake van het vermogen van de vennootschap. Het privévermogen van de vennoten of aandeelhouders staat buiten spel. De documenten vermelden het statutair adres en het KvK-nummer.

3. Wanneer er op de documenten van het Franse bedrijf geen duidelijke vermeldingen staan, dient u de status na te vragen en in de openbare registers te controleren. Pont Neuf Advocatuur kan u hierbij helpen.

Stel uw onderpand als schuldeiser van een eenmanszaak in Frankrijk vast

Uw onderpand als schuldeiser van een eenmanszaak in Frankrijk is beperkt tot het bedrijfsvermogen. U kunt geen aanspraak maken op het privévermogen van de ondernemer.

U kunt andersom wel aanspraak maken op het gehele bedrijfsvermogen van de Franse eenmanszaak. Stel dat uw handelspartner in Frankrijk verschillende bedrijfstakken heeft, zoals een wijnproductie en het houden van een Bed & Breakfast, dan is de productie van de wijn onderdeel van het bedrijfsvermogen en is het daarmee onderpand voor leveringen aan de Bed & Breakfast. Het draait om de bescherming van het privévermogen van de ondernemer, niet om een soort van vrijstelling voor bedrijfsschulden.

Uw rechten vóór en na de invoering van de nieuwe wet

1. Is uw vordering ontstaan na 14 mei 2022, de datum dat de nieuwe wet in werking is getreden? Dan is de nieuwe regeling van toepassing.

2. Is uw vordering ontstaan vóór 14 mei 2022? Dan beperkt de bescherming van het privévermogen zich waarschijnlijk tot de woning. Dit hangt af van een aantal factoren. Hiervoor kunt u bij Pont Neuf Advocatuur advies inwinnen.

Versterk uw situatie als schuldeiser in Nederland

Er zijn twee mogelijkheden om uw situatie als schuldeiser in Nederland te versterken.

1. Een ondernemer met een eenmanszaak in Frankrijk mag afzien van de scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen. Het afzien van deze scheiding dient aan een aantal voorwaarden te voldoen en moet schriftelijk worden vastgelegd.

2. Een ondernemer mag nog steeds een specifieke zekerheid op zijn of haar privévermogen afgeven, zoals een hypotheek op de woning.

Pont Neuf Advocatuur kan u helpen om deze mechanismen op een rechtsgeldige manier tot stand te brengen.

De Franse eenmanszaak in de praktijk

Uiteindelijk is de eenmanszaak vooral voor kleinere ondernemingen geschikt met weinig behoefte aan kapitaal en relatief veel dienstverlening. Wanneer uw handelspartner een dienstverlener is, is de meest geschikte zekerheidsvervanger in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering.

De nieuwe wet gaat alleen over het scheiden van de vermogens en staat los van fiscale regelingen, zoals de kleine ondernemersregeling (micro-entrepreneur) inzake de btw.

Conclusie over het zakendoen met een eenmanszaak in Frankrijk

Als handelspartner van een Franse eenmanszaak dient u zich ervan bewust te zijn dat u geen aanspraak kunt maken op het privévermogen van uw Franse partij, tenzij u daarvoor specifieke maatregelen heeft getroffen.

Meer weten?

Neem contact op - https://www.pontneufadvocatuur.nl/contact

Relevante links:

-       Pont Neuf Advocatuur – https://www.pontneufadvocatuur.nl/

-       Gratis 10 tips voor zakendoen met Frankrijk - https://www.pontneufadvocatuur.nl/#form-home

-       Incasso in Frankrijk -  https://www.pontneufadvocatuur.nl/actueel/french-link-van-de-maand-september-2022

-       Online adviesgesprek aanvragen - https://www.pontneufadvocatuur.nl/online-adviesgesprek

 

© Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden.
Terug naar actueel